W3702A

2017-03-15 17:06:03 浏览次数:176

demo1p.jpg
新型号名称外观规格件数体积(m3)备注
W3702A圆餐台1200*1200
说明:1、此产品只提供实体店经销商,网店一律暂不供货。所以产品都为最低价格,不再有折扣;

          2、此产品尺寸,以实物实际尺寸为准。

          3、此产品最终解释权为桁铭鑫家具厂

华企立方技术支持粤ICP备17032097号